Қазақстанның көне қалалары географиясы

«Қазақстанның көне қалалары» интерактивті картасын құру жобаның мақсаты болып табылады. Өзектілігі. Қазақстанның бірегей табиғи кешендері тартымды туристік объектілер ғана болып табылмайды, сонымен қатар олар мол тарихи-мәдени мұра болып табылады. Көне қалалар бүкіл орта ғасырлар бойы қала мәдениетінің орталықтары болып келді. Орта ғасырлық Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық өмірінде қалалардың пайда болуы және дамуы ең маңызды фактор болды, өйткені олар тауар өндірісі мен сауданың орталықтары болды.

Қазақстанның көне қалалары географиясы

«Қазақстанның көне қалалары» интерактивті картасын құру жобаның мақсаты болып табылады. Өзектілігі. Қазақстанның бірегей табиғи кешендері тартымды туристік объектілер ғана болып табылмайды, сонымен қатар олар мол тарихи-мәдени мұра болып табылады. Көне қалалар бүкіл орта ғасырлар бойы қала мәдениетінің орталықтары болып келді. Орта ғасырлық Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық өмірінде қалалардың пайда болуы және дамуы ең маңызды фактор болды, өйткені олар тауар өндірісі мен сауданың орталықтары болды.
Фото: q-g.kz
Фото: q-g.kz
Жалпы жаратылыстағыдай, адам баласының аяғы баспаған дерлік материямен қарым-қатынас туристік қызығушылықты оятады, бұл қарым-қатынас қазіргі адамдарды шындықты танып білуге жақындатады. Елдер туризміндегі көне қалалардың атқаратын рөлі орасан зор, олар мәдениетті сақтап қана қоймайды, олардың арқасында туризм дамиды. Қазіргі әлемде дәстүр бойынша көне қалалар айналасында туристік инфрақұрылым қалыптасады, ал олардың өздері көптеген тарихи әрі мәдени ескерткіштері бар, туристік орталықтар ретіндегі рөл атқарады.

«Қазақстанның көне қалалары» интерактивті картасын құру жобаның мақсаты болып табылады.

Өзектілігі. Қазақстанның бірегей табиғи кешендері тартымды туристік объектілер ғана болып табылмайды, сонымен қатар олар мол тарихи-мәдени мұра болып табылады. Көне қалалар бүкіл орта ғасырлар бойы қала мәдениетінің орталықтары болып келді. Орта ғасырлық Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық өмірінде қалалардың пайда болуы және дамуы ең маңызды фактор болды, өйткені олар тауар өндірісі мен сауданың орталықтары болды. Жалпы жаратылыстағыдай, адам баласының аяғы баспаған дерлік материямен қарым-қатынас туристік қызығушылықты оятады, бұл қарым-қатынас қазіргі адамдарды шындықты танып білуге жақындатады. Елдер туризміндегі көне қалалардың атқаратын рөлі орасан зор, олар мәдениетті сақтап қана қоймайды, олардың арқасында туризм дамиды. Қазіргі әлемде дәстүр бойынша көне қалалар айналасында туристік инфрақұрылым қалыптасады, ал олардың өздері көптеген тарихи әрі мәдени ескерткіштері бар, туристік орталықтар ретіндегі рөл атқарады.

Әзірлеу әдісі. Портал HTML тілінде шығыс кодтың редакторы Notepad++ көмегімен әзірленеді.

Порталдың алдын ала дизайны мен интерфейсі әзірленді (сурет 1). Портал интерфейсі мыналардан тұрады:

 • тақырыбы;

 • тілдік панель

 • интерактивті картасы бар, басқару панелі;

 • интерактивті карта;

 • әр қала туралы сипаттамамен қамтылған, ақпараттық терезе;

 • жобаның әзірлеушілері мен тапсырыс берушілердің логотиптері бар, панельдер.

Негізгі шрифт ретінде «Baltica KZ» таңдалды, кегль өлшемі 48-ден бастап, 11-ге дейін тақырыптың деңгейі мен мәтінге байланысты өзгереді.

Портал дизайны, элементтер, иконкалар және суреттер Photoshop CS6 пен Corel Draw X6 графикалық редакторлар арқылы әзірленген.

Интерактивті карта үшін растрлық картографиялық негіз ретінде

1:10 000 000 масштабындағы ГИС ArcGIS 10 пакеті көмегімен әзірленген Қазақстан картасы қызмет ететін болады.

Пайдаланушыда тілді ауыстыруға, мазмұны бойынша таңдау жасауға мүмкіндік болады. Портал үш тілде рәсімделетін болады (қазақ, орыс, ағылшын тілдері).

Практикалық маңыздылығы. Жоспарланып отырған ғылыми жоба Қазақстанның көне өркениеттерінің ең бірегей ескерткіштерін әйгілеуге мүмкіндік туғызады. Интерактивті карта объекттердің орналасқан жері мен саны туралы визуалды көріністі, сондай-ақ фотосуреттік және анықтамалық ақпаратты алуға деген мүмкіндікті кеңейтеді.

Сонымен бірге Қазақстанның көне қалаларының интерактивті картасы өздері үшін көне өркениеттерді немесе олардан қалған нәрселерді ашып, біліп жүрген, әлемді саяхаттап жүрген адамдардың ағымын көбейтуге мүмкіндік туғызатын болады. Жарнамалық-ақпараттық базаны, әсіресе интернет ресурстарда кеңейту саланың сәтті дамуының маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Интерактивті карта туристерге де, туристік операторларға да, жоспарлаушы органдарға да, пайдалы болмақ және туристік саланы дамыту бағдарламаларын әзірлеудің негізі болады, сонымен қатар ЖОО, мектептер, туристік бағдарларды құру және т.б. үшін де, бұл картаның пайдасы зор болмақ.

Сайт проекта
Жалпы жаратылыстағыдай, адам баласының аяғы баспаған дерлік материямен қарым-қатынас туристік қызығушылықты оятады, бұл қарым-қатынас қазіргі адамдарды шындықты танып білуге жақындатады. Елдер туризміндегі көне қалалардың атқаратын рөлі орасан зор, олар мәдениетті сақтап қана қоймайды, олардың арқасында туризм дамиды. Қазіргі әлемде дәстүр бойынша көне қалалар айналасында туристік инфрақұрылым қалыптасады, ал олардың өздері көптеген тарихи әрі мәдени ескерткіштері бар, туристік орталықтар ретіндегі рөл атқарады.

«Қазақстанның көне қалалары» интерактивті картасын құру жобаның мақсаты болып табылады.

Өзектілігі. Қазақстанның бірегей табиғи кешендері тартымды туристік объектілер ғана болып табылмайды, сонымен қатар олар мол тарихи-мәдени мұра болып табылады. Көне қалалар бүкіл орта ғасырлар бойы қала мәдениетінің орталықтары болып келді. Орта ғасырлық Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық өмірінде қалалардың пайда болуы және дамуы ең маңызды фактор болды, өйткені олар тауар өндірісі мен сауданың орталықтары болды. Жалпы жаратылыстағыдай, адам баласының аяғы баспаған дерлік материямен қарым-қатынас туристік қызығушылықты оятады, бұл қарым-қатынас қазіргі адамдарды шындықты танып білуге жақындатады. Елдер туризміндегі көне қалалардың атқаратын рөлі орасан зор, олар мәдениетті сақтап қана қоймайды, олардың арқасында туризм дамиды. Қазіргі әлемде дәстүр бойынша көне қалалар айналасында туристік инфрақұрылым қалыптасады, ал олардың өздері көптеген тарихи әрі мәдени ескерткіштері бар, туристік орталықтар ретіндегі рөл атқарады.

Әзірлеу әдісі. Портал HTML тілінде шығыс кодтың редакторы Notepad++ көмегімен әзірленеді.

Порталдың алдын ала дизайны мен интерфейсі әзірленді (сурет 1). Портал интерфейсі мыналардан тұрады:

 • тақырыбы;
 • тілдік панель
 • интерактивті картасы бар, басқару панелі;
 • интерактивті карта;
 • әр қала туралы сипаттамамен қамтылған, ақпараттық терезе;
 • жобаның әзірлеушілері мен тапсырыс берушілердің логотиптері бар, панельдер.
Негізгі шрифт ретінде «Baltica KZ» таңдалды, кегль өлшемі 48-ден бастап, 11-ге дейін тақырыптың деңгейі мен мәтінге байланысты өзгереді.

Портал дизайны, элементтер, иконкалар және суреттер Photoshop CS6 пен Corel Draw X6 графикалық редакторлар арқылы әзірленген.

Интерактивті карта үшін растрлық картографиялық негіз ретінде

1:10 000 000 масштабындағы ГИС ArcGIS 10 пакеті көмегімен әзірленген Қазақстан картасы қызмет ететін болады.

Пайдаланушыда тілді ауыстыруға, мазмұны бойынша таңдау жасауға мүмкіндік болады. Портал үш тілде рәсімделетін болады (қазақ, орыс, ағылшын тілдері).

Практикалық маңыздылығы. Жоспарланып отырған ғылыми жоба Қазақстанның көне өркениеттерінің ең бірегей ескерткіштерін әйгілеуге мүмкіндік туғызады. Интерактивті карта объекттердің орналасқан жері мен саны туралы визуалды көріністі, сондай-ақ фотосуреттік және анықтамалық ақпаратты алуға деген мүмкіндікті кеңейтеді.

Сонымен бірге Қазақстанның көне қалаларының интерактивті картасы өздері үшін көне өркениеттерді немесе олардан қалған нәрселерді ашып, біліп жүрген, әлемді саяхаттап жүрген адамдардың ағымын көбейтуге мүмкіндік туғызатын болады. Жарнамалық-ақпараттық базаны, әсіресе интернет ресурстарда кеңейту саланың сәтті дамуының маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Интерактивті карта туристерге де, туристік операторларға да, жоспарлаушы органдарға да, пайдалы болмақ және туристік саланы дамыту бағдарламаларын әзірлеудің негізі болады, сонымен қатар ЖОО, мектептер, туристік бағдарларды құру және т.б. үшін де, бұл картаның пайдасы зор болмақ.

Сайт проекта
Поделитесь в соцсетях:
Поделитесь в соцсетях:
ПОКАЗАТЬ ЕЩЕ НОВОСТИ
ЕЩЕ НОВОСТИ