Баспа және білім беру қызметі

01-12-2018
«Іле Алатаудың шыңдары мен мұздақтары» фотоальбомын басып шығару
В альбоме помещено более 200 фотографий вершин и ледников хребта Иле Алатау. Фотографии сделаны сотрудниками Института географии и Казселезащиты во время аэровизуальных обследований и наземных наблюдений в 2005-2014 гг. В альбоме также приведены схемы расположения ледников и таблицы параметров ледников. Альбом будет полезен всем любителям гор, а также специалистам географам и гляциологам.Альбомда Іле Алатауы жотасының шыңдары мен мұздықтарының 200-ден аса фотосуреттері енгізілген. Фотосуреттерді 2005-2014 жж. әуевизуалдық зерттеулер мен жер беті бақылаулары кезінде География институты мен Қазселденқорғау қызметкерлері түсірген. Альбомда сондай-ақ мұздықтардың орналасу сызбалары мен мұздықтардың параметрлерінің кестелері бар. Альбом барлық тауға қызығушылық танытатын адамдарға, сондай-ақ географ және гляциолог мамандарға пайдалы болады.
01-12-2018
"Ұлы Шоканың керуен жолымен" атты кітаптің басып шығарлуы
Книга "По караванному пути великого Чокана" стала результатом экспедиции в Кашгарию, организованной в 2014 году Казахстанским национальным географическим обществом. Книга вышла на трех языках: русском, казахском и английском. Она начинается с биографии великого казахского ученого и его миссии в Кашгарию. Вторая часть книги - это путевые заметки нашей экспедиции в Кашгарию по тем местам, о которых писал казахский ученый."Ұлы Шоканың керуен жолымен" атты кітап 2014 жылы "Қазақстандық ұлттық географиялық қоғамы" республикалық қоғамдық бірлестігінің Кашғарияға ұйымдастырылған экспедициясының нәтижесі. Кітап 3 тілде шығарылды қазақ тілінде, орыс тілінде және ағылшын тілінде. Кітап ұлы ғалымның өмірбаянынан және оның Қашғарда өткен саяхатынан басталады, екінші бөлігі экспедиция қатысушыларының жол жазбаларына арналған.
ПОКАЗАТЬ ЕЩЕ ЗАПИСИ
01-12-2018
«Іле Алатаудың шыңдары мен мұздақтары» фотоальбомын басып шығару
В альбоме помещено более 200 фотографий вершин и ледников хребта Иле Алатау. Фотографии сделаны сотрудниками Института географии и Казселезащиты во время аэровизуальных обследований и наземных наблюдений в 2005-2014 гг. В альбоме также приведены схемы расположения ледников и таблицы параметров ледников. Альбом будет полезен всем любителям гор, а также специалистам географам и гляциологам.Альбомда Іле Алатауы жотасының шыңдары мен мұздықтарының 200-ден аса фотосуреттері енгізілген. Фотосуреттерді 2005-2014 жж. әуевизуалдық зерттеулер мен жер беті бақылаулары кезінде География институты мен Қазселденқорғау қызметкерлері түсірген. Альбомда сондай-ақ мұздықтардың орналасу сызбалары мен мұздықтардың параметрлерінің кестелері бар. Альбом барлық тауға қызығушылық танытатын адамдарға, сондай-ақ географ және гляциолог мамандарға пайдалы болады.
ЕЩЕ ЗАПИСИ